Tanangerspeiderne

1. Tananger sjøspeidergruppe
Havnevegen 12
4056 Tananger
post@tanangerspeiderne.no

Org nr 984 004 737
Kontonr 3206.20.18932
Vipps 125882

Styret

Gruppeleder
Vetle Eide
vetle@tanangerspeiderne.no
gruppeleder@tanangerspeiderne.no
918 20 635

Styremedlem
Stian Magnussen
stian@veteranbrannbiler.com
905 95 558

Styremedlem
Lovise Mæland
lovise.maeland@gmail.com
415 10 707

Enhetsledere

Roverleder mandag kl 18.00-20.00 (16-25år)
Bjørnar Mygland 475 26 774

Vandrerleder onsdag kl 18.15-20.15 (13-16år)
Tony Michell 415 76 186

Stifinnerleder onsdag og torsdag kl 18.30-20.00 (10-13år)
Lovise Mæland 415 10 707

Småspeiderleder tirsdag kl 17.30-19.00 (7-10år)
Henning S. Trosdahl 958 84 135

Småspeiderleder torsdag kl 17.00-18:30 (7-10år)
Øyvind Stolt 976 24 692

Beverleder mandag 17.00-18.30 (6-7år)
Rohny Lima 934 58 299

Beverleder onsdag 17.00-18.30 (6-7år)
Linn H. Pollard 475 11 221


Årsmøtepapirer

Djoin

Besøk www.djoin.no for mer informasjon, spørsmål eller tilbakemelding.