Tanangerspeiderne

1. Tananger sjøspeidergruppe
Havnevegen 12
4056 Tananger
post@tanangerspeiderne.no

Org nr 984 004 737
Kontonr 3206.20.18932
Vipps 125882

Styret

Gruppeleder
Vetle Eide
vetle@tanangerspeiderne.no
gruppeleder@tanangerspeiderne.no
918 20 635

Styremedlem
Stian Magnussen
stian@veteranbrannbiler.com
905 95 558

Styremedlem
Lovise Mæland
lovise.maeland@gmail.com
415 10 707

Enhetsledere

Roverleder mandag kl 18.00-20.00 (16-25år)

Vandrerleder torsdag kl 18.00-20.00 (13-16år)
Audun Haver 411 23 930

Stifinnerleder onsdag kl 18.30-20.00 (10-13år)

Småspeiderleder tirsdag kl 17.00-18.30 (7-10år)
Ivan Rajic 469 29 050

Småspeiderleder torsdag kl 17.00-18:30 (7-10år)
Katrine Navestad

Beverleder mandag 17.00-18.30 (6-7år)
Arne Sørbø

Beverleder onsdag 17.00-18.30 (6-7år)
Linn H. Pollard 475 11 221

Årsmøtepapirer

Djoin

Besøk www.djoin.no for mer informasjon, spørsmål eller tilbakemelding.