Torsdag 11. november, 18.00 - 20.00

Vandrer - Speidermøte

Vi går gjennom følgende punkter i førstehjelp.
Akutte sykdomstilfeller som:
- Hjerneslag
- Epilepsi
- Allergi
- Hjerteinfarkt
- Diabetes