Fredag 29. oktober, 20.00

Loddbøker - høstutlodning

Siste frist for å levere inn loddbøkene