Onsdag 10. november, 17.00

Bever Onsdag - Omtanke og Rettferdighet + Tur i nærmiljøet