Onsdag 20. oktober, 17.00

Bever Onsdag - Livskvalitet programmerke + Beverløftet

Går gjennom beverløftet og speiderloven. Fortsetter med lek merket for de som ikke har holdt en lek enda.

Utfordringen:
Ungene har fått i oppgave å tenke på en utfordring for seg selv, dette kan være f.eks lære seg basketball, gjøre noe fremførelse i speidermøtet. Speideren skal selv bestemme sin utfordring som han skal gjøre.

Beverløftet
Det kan være vanskelig for beverne å forstå ordlyden i speiderløftet. Et løfte har ingen verdi hvis de som skal avlegge det ikke forstår hva de sier. Beverkolonien bruker derfor et forenklet speiderløfte (vedtatt av speiderstyret juni 1995). Dette lyder slik:

Jeg lover:

å gjøre mitt beste
å hjelpe andre
og å være en god venn

Speider loven skal de kjenne til :

Speiderloven
En speider søker sin tro og respekterer andres.
En speider kjenner ansvar for seg selv og andre.
En speider er hjelpsom og hensynsfull.
En speider er en god venn.
En speider er ærlig og pålitelig.
En speider kjenner naturen og verner om den.
En speider tenker og handler selvstendig og prøver å forstå andre.
En speider gjør sitt beste i motgang og vansker.
En speider er nøysom og prøver å klare seg selv.
En speider arbeider for fred og forståelse mellom mennesker.

  • Krabbekroken (Nedlagte barnehagen)
  • Linn Hegland Pollard, 47511221
  • Gode klær etter vær.
  • Onsdag, 20. oktober
  • Meld deg påMeld frafall
  • Påmeldte: