Onsdag 22. september, 17.00 - Onsdag 27. oktober, 18.30

Bever Onsdag - Høstutloddning

Tradisjonen tro, skal vi også i år ha høstutlodning og her håper jeg at dere som foreldre kan være med å skaffe noe enten fra bedriften dere jobber i eller på annen måte.
Loddsalget foregår fra sept.med trekning 01. november

Les vedlagt skriv!

Ungene får med seg loddbøker hjem! Alle skal selge minst 3 loddbøker, selger de 6-10 loddbøker (helt utsolgt) får de premie.

Speiderhilsen Linn!