Mandag 4. oktober, 19.00

Ekstraordinært årsmøte

Saksliste:

Åpning med flaggutfoldelse
Konstituering
-Valg av ordstyrer Forslag: Vetle Eide
-Valg av sekretær Forslag: Lovise Mæland
-Valg av 2 personer til å undertegne Forslag: Vetle og Lovise
-Godkjenning av forretningsorden
Innkommende forslag
-Salg av speiderhytte på Horve
-Gradvis utskifting av patruljebåter
Avslutning

Full innkalling med forslagene ligger vedlagt under her.
Begge rapportene fra befaringene på Horve ligger vedlagt under her.

  • Speiderhuset
  • Vetle Eide, 91820635
  • Speiderdrakt
  • Mandag, 27. september
  • Meld deg påMeld frafall
  • Påmeldte: