Tirsdag 23. februar, 19.30

Årsmøte 2021

ÅRSMØTE I GRUPPETING
Tirsdag 23. februar 2021 kl. 1930

Saksliste:
1. Flaggutfoldelse – åpning
2. Valg av ordstyrer
3. Valg av sekretær
4. Forretningsorden
5. Godkjenning av årsrapporter 2020
6. Godkjenning av div. regnskap – 2020
7. Innkomne forslag
8. Strategiske planer og mål for 2021-22
9. Budsjett 2021
10. Valg

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være lederpatruljen i hende innen
12.02.21.

Endelig innkalling m/ sakspapirer vil bli sendt ut minimum 1 uke før årsmøtet.
p.g.a. Covid 19 og smittevernrestriksjoner, vil vi komme tilbake til sted for årsmøte eller
om det må bli et nett-møte.
Påmelding er her på nettsiden.

Velkommen til årsmøtet!
Med vennlig speiderhilsen
for lederpatruljen i 1. Tananger Sjø
Lovise Mæland
Gruppeleder
tlf. 41510707

  • Speiderhuset, Tananger
  • Lovise, 41510707
  • Meld deg på
  • Påmeldte: