Onsdag 9. desember, 18.30 - 20.00

Stifinner - Vennskap

Vennskap punkt 1
Utvikle sine samarbeidsevner.

Vennskap punkt 9
Opplev og bidra til godt samhold i enheten.

Vennskap punkt 11
Bli kjent med speidingen og speiderbevegelsen i andre land
og vær i kontakt med speidere fra andre land.

Jeg er beredt punkt 16
Vis at du kan legge en person i stabilt sideleie og vet når og hvorfor stabilt sideleie brukes.

Jeg er beredt punkt 17
Vise at du kan behandle sirkulasjonssvikt.

Jeg er beredt punkt 18
Vise at du kan gi førstehjelp ved frost- og brannskader.