Torsdag 3. desember, 18.30 - 20.00

Stifinner - Kreativitet

Kreativitet punkt 10
Tilegne deg kunnskap og ferdigheter innen bruk av tau - Knuter.

Kreativitet punkt 11
Bli kjent med og kunne bruke forskjellige tegn og symboler.

Kreativitet punkt 13
Utvikle din fantasi og evne til improvisasjon.

Jeg er beredt punkt 12 Sikkerhetsregler (sjø,fjell,bad).
Jeg er beredt punkt 13 Kunne svømme 100 m.
Jeg er beredt punkt 14 Vise at du kan stoppe en større blødning.
Jeg er beredt punkt 15 Vise at du kan behandle brudd og forstuinger.