Torsdag 26. november, 18.30 - 20.00

Stifinner - Livskvalitet

Livskvalitet punkt 5
Spre glede ved å gjøre noe uselvisk og hyggelig for andre.

Livskvalitet punkt 9
Utvikle forståelse for hvordan avhengighetsdannende stoffer og vaner
kan påvirke liv og helse og la dette påvirke dine valg.

Livskvalitet punkt 11
Reflekter over hva som påvirker din og andres selvfølelse
og forhold til egen kropp, og hvorfor det er viktig å være glad i seg selv.

Jeg er beredt punkt 9
Finne ut hva som er de vanligste årsakene til boligbrann.

Jeg er beredt punkt 10
Finne ut hvordan dere kan unngå at det utvikler seg en boligbrann hjemme hos deg.

Jeg er beredt punkt 11
Vise at du kan bruke enkelt brannslukkingsutstyr.