Torsdag 5. november, 18.30 - 20.00

Stifinner - Friliftsliv

Livskvalitet
Utfordringen slutt, har du greit målet du satte deg?

Friluftsliv punkt 5
Tilegne deg kunnskap og ferdigheter innen bruk av bål og åpen ild.

Jeg er beredt punkt 3
Vise at du kan lage egnet bål til ulike formål.