Onsdag 28. oktober, 18.30 - 20.00

Stifinner - Friliftsliv

Friluftsliv punkt 3
Tilegne deg kunnskap om og erfaring med ulike overnattingsformer.

Friluftsliv punkt 4
Tilegne deg kunnskap om mat på tur, og få erfaring med matlaging på ulike varmekilder.

Jeg er beredt punkt 1
Finne ut hva som er de vanligste årsakene til at det oppstår ulykker på tur.

Jeg er beredt punkt 2
Finne ut hvordan vi kan unngå at det skjer en ulykke når vi er på tur.

Jeg er beredt punkt 5
Vis forsvarlig og hensiktsmessig bruk av kniv, øks og sag.

Jeg er beredt punkt 6
Vise at du kan sørge for enkelt vedlikehold av patruljens turutstyr.