Torsdag 22. oktober, 18.30 - 20.00

Stifinner - Samfunnsengasjement

Vi tar FN-merket.