Tirsdag 22. februar, 19.30 - 21.30

Årsmøte

Du innkalles herved til årsmøte i gruppeting tirsdag 22. februar 2022 kl. 1930.
Saksliste:
1. Flaggutfoldelse – åpning
2. Valg av ordstyrer
3. Valg av sekretær
4. Forretningsorden
5. Godkjenning av årsrapporter 2021
6. Godkjenning av div. regnskap – 2021
7. Innkomne forslag
8. Strategiske planer og mål for 2022-23
9. Budsjett 2022
10. Valg

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være lederpatruljen i hende innen
11.02.22.

Endelig innkalling m/ sakspapirer vil bli sendt ut minimum 1 uke før årsmøtet.
p.g.a. Covid 19 og smittevernrestriksjoner, vil vi komme tilbake til sted for årsmøte eller
om det må bli et nett-møte.

Velkommen til årsmøtet!

Med vennlig speiderhilsen for lederpatruljen i 1. Tananger Sjø
Vetle Eide
Gruppeleder
tlf. 91820635

  • Vetle Eide, 91820635
  • Speiderdrakt
  • Søndag, 20. februar
  • Meld deg på
  • Påmeldte: